Tính năng Đặt lịch

0
9

Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản của NSD:

–         Thông tin tài khoản: Thông tin NSD thiết lập khi đăng ký sử dụng dịch vụ SafeNet

–         Cấu hình cảnh báo: Thiết lập thông tin nhận cảnh báo gửi về theo sms, email.

1. MỤC THÔNG TIN TÀI KHOẢN

 • MUỐN HỦY DỊCH VỤ LÀM THẾ NÀO?

Tính năng Hủy dịch vụ là tính năng cho phép NSD dừng sử dụng dịch vụ SafeNet. Sau khi HỦY, NSD không thể truy cập lại vào hệ thống SafeNet được nữa, nên cân nhắc kỹ trước khi hủy.

Để sử dụng tính năng, NSD đăng nhập SafeNet >> click chọn Tài khoản >> Hủy dịch vụ

Sau khi click chọn Hủy dịch vụ, một cửa sổ hiển thị thông tin xác nhận HỦY như dưới đây.

Bước 1: NSD click nút “Lấy mã xác nhận” để thực hiện hủy dịch vụ

Bước 2: Hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận về số điện thoại mà NSD đăng ký sử dụng dịch vụ, sau đó NSD sẽ nhập mã xác nhận và click vào nút “Xác nhận”

Sau khi xác nhận thành công hệ thống hiển thị thông báo hủy dịch vụ thành công và chuyển đến màn hình trang chủ SafeNet.

 • ĐỔI TÊN KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO

Để sử dụng tính năng, NSD click Đăng nhâp >> Tài khoản >> Đổi tên

Sau khi click chọn “Đổi tên”, hiển thị form điền thông tin:

 1.  Điền tên mới.
 2. Click “Lưu lại” để xác nhận lưu thông tin.

Click “Hủy” để hủy thao tác thay đổi thông tin.

 • THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐĂNG NHẬP

Để sử dụng tính năng, NSD click “Đăng nhập” >> Tài khoản >> Đổi số điện thoại

Sau khi click “Đổi số điện thoại”, hiển thị form nhập thông tin thay đổi:

 1. Nhập đúng định dạng số điện thoại mới.
 2. Click “Lấy mã xác nhận”, sau đó có tin nhắn gửi về số điện thoại mới nhập mã xác nhận:

 1. Nhập đúng mã xác nhận gửi trong tin nhắn.
 2. Click “Lưu lại” để xác nhận thay đổi số điện thoại.

Sau khi xác nhận thông tin thành công, hệ thống chuyển đến trng chủ, NSD phải đăng nhập lại để sử dụng dịch vụ.

 • HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU

Để sử dụng tính năng, NSD click chọn Đăng nhập >> Tài khoản >> Đổi mật khẩu

Sau khi click chọn “Đổi mật khẩu”, hiển thị bảng điền thông tin thay đổi:

 1. NSD đúng mật khẩu hiện tại ở ô “Nhập mật khẩu hiện tại”
 2. Nhập mật khẩu mới ở ô “Nhập mật khẩu mới” và xác nhận mật khẩu ở ô “Xác nhận mật khẩu
 3. NSD click nút “Lưu lại” để lưu lại mật khẩu.

Hệ thống chuyển tiếp đến trang chủ, NSD cần đăng nhập lại với mật khẩu mới để sử dụng dịch vụ.

 

2. MỤC CẤU HÌNH CẢNH BÁO

Tính năng Cấu hình cảnh báo là tính năng cho phép NSD nhận được các thông tin cảnh báo từ hệ thống

Để sử dụng tính năng, NSD click Đăng nhập >> Tài khoản >> Sửa cấu hình

Sau khi click “Sửa cấu hình”, hiển thị form thay đổi thông tin cấu hình

 1. Điện thoại nhận SMS: Mặc định là số điện thoại đăng nhập hệ thống, NSD có thể thay đổi số điện thoại này.
 2. Ngưỡng cảnh báo: ngưỡng cảnh báo truy cập trong vòng 10 phút.
 3. Email nhận cảnh báo: Khi có thay đổi yêu cầu mật khẩu, các cảnh báo sẽ có email gửi về thông báo cho khách hàng.
 4. Thời gian nhận cảnh báo: Chọn thời gian gửi thông báo cảnh báo.
 5. Click “Lưu lại” để xác nhận cấu hình cảnh báo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here