Hướng dẫn đăng nhập hệ thống

0
479

(NSD: Người sử dụng)

Để đăng nhập vào hệ thống, NSD truy cập vào trang web http://SafeNet.vn sau đó click “Đăng nhập”

Sau khi click “Đăng nhập” hệ thống hiển thị form nhập thông tin đăng nhập:

  1. NSD nhập số điện thoại vừa đăng ký sử dụng hệ thống.
  2. Nhập mật khẩu vừa dùng để đăng ký sử dụng hệ thống.
  3. Sau khi đã hoàn thành nhập số điện thoại, click nút “Đăng nhập” để xác nhận truy cập vào hệ thống. NSD có thể click dấu tích vào ô “Ghi nhớ tài khoản” để có thể truy cập hệ thống mà không cần nhập lại thông tin số điện thoại.
  4. Trường hợp NSD quên mật khẩu có thể click “hướng dẫn tại đây” để khôi phục lại mật khẩu. Màn hình khôi phục lại sẽ được hiển thị:

  1. NSD  nhập số điện thoại dùng để đăng ký với hệ thống.
  2. Click vào “Lấy mật khẩu”

Hệ thống xác nhận và gửi mật khẩu tới số điện thoại đăng ký của NSD. NSD sử dụng mật khẩu đó để đăng nhập vào hệ thống và mở trang bị chặn.

Tính năng khôi phục mật khẩu qua điện thoại chỉ được thực hiện tối đa 3 lần/1 NSD/1 ngày.Nếu NSD yêu cầu lấy mật khẩu quá 3 lần, hệ thống gửi email cảnh báo tới email mà NSD đăng ký nhận thông báo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here