Hướng dẫn sử dụng

Tính năng Lịch sử chặn

25/07/2017

Để sử dụng tính năng này, bạn Đăng nhập >> Lịch sử chặn

Màn hình chính sẽ hiển thị danh sách 10 trang chặn gần nhất, click “Xem thêm” để xem thêm các trang bị chặn.

1. Xem chi tiết thời gian chặn

Mục “Lượt chặn” hiển thị tổng số lượt chặn tính đến thời điểm cuối trang web bị chặn. Khi click vào số lượng chặn, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo chi tiết các khoảng thời gian các trang bị chặn.

Thông tin chi tiết:

2. Truy cập nhanh các trang bị chặn

Để sử dụng tính năng, NSD đăng nhập hệ thống >> Lịch sử chặn

Bước 1: NSD click biểu tượng mở khóa tại cột cuối cùng của hàng chứa trang chặn cho phép truy cập.

Bước 2: Sau đó hệ thống hiển thị một thông báo xác nhận: click “Đồng ý” để xác nhận việc cho phép truy cập trang web bị chặn, click “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Khi cho phép truy cập, các trang web này sẽ được chuyển vào các luật Tùy biến luôn cho phép truy cập, biểu tượng mở khóa không còn tại cột cuối cùng của trang web vừa thao tác mở nhanh.

Hướng dẫn sử dụng

Copyright 2016 © SafeNet.vn. All rights reserved. Phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng.
Bản quyền thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Chat với chúng tôi