Hướng dẫn sử dụng

Tính năng Đặt lịch

28/07/2017

Để sử dụng tính năng, NSD đăng nhập hệ thống SafeNet, click menu “Đặt lịch”

1. Đặt lịch chặn toàn bộ 12 nhóm nội dung

Tính năng này cho phép NSD thiết lập lịch chặn toàn bộ 12 nhóm nội dung, giúp bảo vệ con cái trong thời gian học tập. Việc chặn chỉ áp dụng cho các trang được giám sát thuộc 12 nhóm này, các trang tốt và tin tức vẫn được phép truy cập.  

Để sử dụng tính năng:

Bước 1: NSD click vào nút “+” (thêm)

Sau khi click nút “Thêm”, hiển thị form đặt lịch:

Bước 2: NSD tích chọn ngày trong tuần cần đặt lịch

Bước 3: NSD click chọn Thời gian bắt đầu chặn.

Bước 4: NSD click chọn Thời gian kết thúc chặn.

Bước 5: Click “Đặt lịch” để xác nhận đặt lịch

             Click “Đóng” để hủy các thiết lập.

 

2. Đặt lịch mở toàn bộ 12 nhóm nội dung

Tính năng này cho phép NSD thiết lập lịch mở toàn bộ 12 nhóm nội dung, giúp bố mẹ thỏa thích giải trí. Thời gian mở không được phép trùng với thời gian chặn khi con cái học bài. Khi mở, tất cả các nội dung đều được phép truy cập. 

Bước 1: NSD click nút “+” (thêm)

Sau khi click nút “+”, hiển thị form đặt lịch mở:

Bước 2: NSD tích chọn ngày trong tuần cần đặt lịch

Bước 3: NSD click chọn Thời gian bắt đầu chặn.

Bước 4: NSD click chọn Thời gian kết thúc chặn.

Bước 5: Click “Đặt lịch” để xác nhận đặt lịch

             Click “Đóng” để hủy các thiết lập.

Hướng dẫn sử dụng

Copyright 2016 © SafeNet.vn. All rights reserved. Phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng.
Bản quyền thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Chat với chúng tôi