Địa chỉ IP của bạn là:

IP này chưa thuộc dải SafeNet.

SafeNet đang không chặn được trang web nào?

{{error.phone_number}}


{{diagnose.final_diagnose}}

Mọi thứ có vẻ vẫn đang bình thường. Vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Download file script tracert_command.bat
  • Click đúp để chạy script, chờ cho đến khi có thông báo "Da chay xong tracert"
  • Gửi file kết quả tracert_result.txt cho chúng tôi bằng form bên dưới

Bạn phải chọn file kết quả lệnh tracert

Cảm ơn bạn đã gửi file cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay cho bạn.

Copyright 2016 © SafeNet.vn. All rights reserved. Phát triển bởi Trung tâm Không Gian Mạng.
Bản quyền thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chat với chúng tôi